Rekrutacja

UWAGA!
Druk podania do szkoły należy wziąć w sekretariacie lub pobrać na dole tej strony.

Wymagane dokumenty do SOSM II st.

 • podanie z ocenami z I półrocza kl. III gimnazjum oraz świadectwo kl. II gimnazjum;
 • wypełniony formularz dla kandydatów;
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • zaświadczenie ze sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego;
 • świadectwo ukończenia podstawowej szkoły muzycznej, szkoły muzycznej I stopnia lub zaświadczenie od osoby u której uczeń pobierał lekcje prywatne;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • świadectwo chrztu;
 • opinia księdza proboszcza;
 • opinia katechety;
 • fotografie (3 podpisane).

Wymagane dokumenty do SSM II st.

 • wypełniony formularz dla kandydatów;
 • życiorys;
 • kopia ostatniego świadectwa szkoły ogólnokształcącej (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum);
 • świadectwo wykształcenia muzycznego (o ile kandydat posiada);
 • opinię księdza proboszcza o kandydacie;
 • dwa zdjęcia.

Ważne terminy

 • Są jeszcze wolne miejsca. Można składać dokumenty
 • Informacje pod tel. 608 218 840

Program egzaminu wstępnego:

 • Wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny).
 • Przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki.
 • Zaśpiewanie z akompaniamentem przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
Pliki