Informacje o szkole

Historia

Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Lutomiersku powstała w roku 1996. Kontynuujemy w niej tradycje Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu założonej prawie sto lat temu w Przemyślu przez ks. Antoniego Chlondowskiego, wybitnego kompozytora użytkowej muzyki kościelnej. Szkoła przemyska działała - z przerwą w latach okupacji niemieckiej - do 1963 roku, kiedy to decyzją ówczesnych władz komunistycznej Polski została zlikwidowana... jak się okazuje nie na zawsze! W tej wielce zasłużonej dla polskiej kultury muzycznej szkole kształciło się ponad tysiąc uczniów, z których bez mała sześciuset otrzymało Dyplom ukończenia nauki. Wśród nich znajduje się wiele znakomitości, m. in. Feliks Rączkowski, Tadeusz Jarzęcki, czy Marian Sawa.

Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku

Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (SOSM) i Salezjańska Szkoła Muzyczna II stopnia (SSM) są szkołami katolickimi niepublicznymi na prawach szkół publicznych, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.

Wychodząc naprzeciw życzeniom rodziców, staramy się wychowywać w duchu chrześcijańskich zasad.

  • W wychowaniu młodzieży korzystamy ze zdobyczy systemu wychowawczego Księdza Bosko.
  • Szkoła jest bezpieczna.
  • Szkoła jest mała, stąd też możliwe jest realizowanie personalistycznej wizji wychowania: wychowawcy znają każdego ucznia i są życzliwymi, opiekuńczymi przewodnikami młodzieży.

Stawiamy sobie za cel ...

... wykształcenie profesjonalnej kadry organistów i muzyków przygotowanych zarówno do pracy w kościele, jak i podjęcia studiów muzycznych.

zapewniamy ...

... nowoczesny internat, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców oraz profesjonalną kadrę dydaktyczną.

posiadamy ...

... 40-głosowe elektropneumatyczne organy koncertowe firmy Carla Berschdora, 11-głosowe i 9-glosowe organy mechaniczne, kilkanaście organów elektronicznych, wystarczającą ilość fortepianów i pianin oraz pełną obsadę instrumentalna orkiestry dętej.

Tryb kształcenia

SALEZJAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W LUTOMIERSKU

  • Przyjmujemy uczniów po ukończonym gimnazjum i z przygotowaniem muzycznym na poziomie Szkoły Muzycznej I stopnia.
  • Szkolny program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie matury oraz przedmioty muzyczne (te same, ktore obowiazują uczniów Szkół Muzycznych II stopnia na wydziale instrumentalnym w klasie organów), a także specyficzną dla profilu szkoły,grupe przedmiotów z zakresu wykonawstwa muzyki kościelnej.
  • Uczeń po czterech latach nauki: uzyskuje świadectwo dojrzałości, zdobywa dyplom Szkoły Muzycznej II stopnia, otwiera sobie drogę do dalszych studiów na dowolnej uczelni wyższej i zdobywa dyplom organisty.

SALEZJAŃSKA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

  • Przyjmujemy uczniów z przygotowaniem muzycznym na poziomie Szkoły Muzycznej I stopnia.
  • Celem kształcenia w SSM jest wszechstronne praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji muzyka koscielnego..
  • Absolwenci szkoły otrzymują państwowy dyplom ukończenia Szkoły muzycznej II stopnia, oraz dyplom organisty uprawniajacy do podjecia pracy na stanowisku organisty kościelnego.


Zasady rekrutacji do naszej szkoły

Galerie

Nasza szkoła

z lotu ptaka
Lipiec 2015