Drodzy rodzice!

Nasza szkoła wprowadziła dziennik elektroniczny.
Jest on prowadzony na razie tylko w zakresie ocen i frekwencji.
Aby uzyskać dostęp do e-dziennika należy dostarczyć do szkoły adres e-mail rodzica (lub obojga rodziców - jeśli chcą mieć niezależny dostęp do e-dziennika).
Istnieją dwa sposoby dostarczenia tego adresu:
1. Osobiste dostarczenie do sekretariatu,
2. Dostarczenie przez dziecko do sekretariatu następujących danych:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • imię i nazwisko rodzica (lub obu rodziców),
 • adres mailowy rodzica (lub obu rodziców),
 • podpis rodzica.
Nie będą natomiast przyjmowane adresy mailowe przesyłane drogą elektroniczną, ponieważ dowolna osoba mogłaby podać się za rodzica
i wyłudzić dostęp do czyichś ocen.
Po zarejestrowaniu adresu(-ów) w aplikacji będzie możliwy dostęp według opisanych niżej zasad.

Zasady dostępu do e-dziennika

1. Adres e-dziennika: uonet.vulcan.net.pl/023671,
   lub poprzez link ze strony internetowej szkoły
2. W czasie pierwszego logowania należy:
 • wpisać podany szkole adres e-mail,
 • kliknąć link "Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła", powinien pojawić się u góry strony czerwony napis o treści: "Jednorazowy link umożliwiający zmianę hasła został wysłany jako wiadomość e-mail",
 • odebrać pocztę i w wiadomości otrzymanej od UONET (jeśli nie dotarła proszę poczekać lub zajrzeć do spamu) kliknąć w link zmiany hasła (taki bardzo długi)
  UWAGA!
  Według informacji otrzymanej od infolinii firmy Vulcan występują problemy z kontami pocztowymi założonymi na onet.pl - w takim wypadku w adresie linku jednorazowego należy zamienić początkowe "http" na "https",
 • Po ustaleniu hasła można się już normalnie zalogować używając adresu e-mail i hasła, po zalogowaniu proszę skierować się do zakładki oceny.

W razie problemów można przesłać wiadomość do administratora strony liceum_lutom@vp.pl. lub zadzwonić do sekretariatu szkoły - tel.(43)6774981.