Drodzy rodzice!

Nasza szkoła wprowadziła dziennik elektroniczny.
Jest on prowadzony na razie tylko w zakresie ocen i frekwencji.
Aby uzyskać dostęp do e-dziennika należy dostarczyć do szkoły adres e-mail rodzica (lub obojga rodziców - jeśli chcą mieć niezależny dostęp do e-dziennika).
Istnieją dwa sposoby dostarczenia tego adresu:
1. Osobiste dostarczenie do sekretariatu,
2. Dostarczenie przez dziecko do sekretariatu następujących danych:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • imię i nazwisko rodzica (lub obu rodziców),
  • adres mailowy rodzica (lub obu rodziców),
  • podpis rodzica.
Nie będą natomiast przyjmowane adresy mailowe przesyłane drogą elektroniczną, ponieważ dowolna osoba mogłaby podać się za rodzica
i wyłudzić dostęp do czyichś ocen.
Po zarejestrowaniu adresu(-ów) w aplikacji będzie możliwy dostęp do dziennika